Asiantuntijapalvelut

Controller- ja talouspäällikköpalvelut

Tarjoamme monipuolisia controller- ja talouspäällikköpalveluita yrityksille, jotka tarvitsevat apua taloushallinnon kehittämiseen ja taloustiedon analysointiin liiketoiminnan tueksi. Palvelu voi pitää sisällään laajempia kokonaisuuksia tai yksittäisiä palvelun osa-alueita. Palvelut sovitaan ja räätälöidään aina yrityskohtaisesti. Palvelu voi sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

 • talousinformaation analysointi ja raportointi
 • ennusteiden tai budjettien laadinta
 • talous- ja raportointijärjestelmien kehittäminen
 • kustannus- ja projektilaskennan kehitystehtävät
 • investointi-, kannattavuus- ja kassavirtalaskenta
 • ulkoisen laskennan erityiskysymykset
 • muut projektiluonteiset taloushallinnon tehtävät

Controller- ja talouspäällikköpalvelut

asiantuntijapalvelut

Vero-oikeudelliset palvelut

 • Yrityksen ja sen omistajien verosuunnittelu
 • Veroilmoitusten laadinta
 • Verotuksen ennakkotieto- ja ennakkoratkaisuhakemukset
 • Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset
 • Välilliseen verotukseen ja ennakkoperintään liittyvät kysymykset

Yhtiöoikeudelliset palvelut

 • Yrityksen perustaminen ja purku
 • Yritysjärjestelyt, jakautumiset, sulautumiset, yritysmuodon muutokset
 • Sukupolvenvaihdosluovutukset
 • Yrityskaupat ja yrityksen arvonmääritykset

Yritysrahoituksen hankinta

Olemme kasvavan yrityksen kumppani yritysrahoituksen osaajana ja neuvonantajana. Suunnittelemme ja järjestämme eri vaiheissa oleville yrityksille rahoitusratkaisuja, jotka tukevat yrityksen kasvua ja investointeja. Hyödynnämme laaja-alaisesti perinteisten rahoittajien, riskirahoittajien ja sijoittajien tarjoamia vieraan ja oman pääoman ehtoisia ratkaisuja.

Palvelemme mm. seuraavissa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä:

 • kasvu-, investointi- ja käyttöpääomarahoitus
 • yritys- ja omistusjärjestelyt
 • rahoitusrakenteen tervehdyttäminen ja uudelleen järjestelyt

yritysrahoitus